Döşeme Betonu Altında Isı Yalıtımı

DÖŞEME BETONU ALTINDA ISI YALITIMI

Enerji tasarrufu, konfor ve binanın korunması ve tabandan oluşabilecek ısı kaçışlarını önlemek için sürekli ve güvenilir bir ısı yalıtımı kullanılmasını gerekir. Mevcut bina veya inşaatı süren herhangi bir yapının durumuna bağlı kalmaksızın döşeme betonunun altına veya üstüne ısı yalıtım tabakası yerleştirilebilir. Aşağıdaki bölümde ısı yalıtımının taban betonunun altında kullanıldığı zemin yapıları tarif edilerek, maruz kaldığı yük çeşitleri sıralanmıştır. Temel duvarları ve döşemelerinde kullanılan ısı yalıtım levhaları aşağıdaki yüklere dayanım göstermelidir:

- Servis yükleri (kamyonlar, yüksek raflar, forkliftler, makinalar, hava taşıtları),
- Statik yükler (binanın yapısından kaynaklanan gerilmeler),
- Dinamik yükler (operasyonlara başlama/bırakma),
- Binanın inşaat aşamasındaki mekanik yükleri.

ROOFMATETM ısı yalıtım levhaları aşağıdaki uygulama alanlarında döşemelerin altında kullanılabilir:

- Şerit temeller arasındaki döşeme betonu,
- Yük taşıyıcı temel betonu (örneğin Radya temel),
- Endüstri amaçlı döşemeler; yüksek rafların, forklift ve kamyon trafiğinin ağırlığı gibi,
- Hava taşıt hangarları,
- Konut ve ofis binaları.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

Döşeme altında ROOFMATE mavi yalıtım levhalarının kullanımı "STYROFOAM™ Çözümleri ve ROOFMATE ile Yalıtım" bölümünde belirtilen özellikleri sayesinde mümkündür; ROOFMATE ısı yalıtım levhalarının başka bir avantajı sıkışma/genleşme etkileri karşısında göze çarpan visko-elastik davranışıdır. Bu önemli etkinin getirdiği faydalar şunlardır:

- Yalıtım levhaları tabandaki düzensizliklere bir miktar uyum gösterebilir,
- Donatının yerleştirilmesi ve beton dökülmesi sırasında yalıtım levhalarında bir kırılma olasılığı ortadan hemen hemen kalkmış olur.

Söz konusu yük durumuna ve uygulamaya göre döşeme betonunun yalıtımı için ROOFMATE ürünlerinin kullanımı tavsiye edilir.1- Zemin kaplaması
2- Şap
3- Yerden ısıtmalı beton (opsiyonel)
4- Ayırıcı katman
5- FLOORMATE
6- Sıkıştırılmış zemin

Döşeme betonunun statik hesabı için projelendirme prensipleri EN 826'ya uygun Elastik modülü ve basma dayanım tasarım değerlerinin, trafik ve ağır yüklere maruz kalan yapıların FLOORMATE yalıtımı ile projelendirilmesini mümkün kılar. Teknik veriler kısmında gösterilen % 10 deformasyonda basma dayanımı veya eksenel deformasyon laboratuvar testleri olup, kısa süreli yüklere maruz kalınması durumunda FLOORMATE levhalarının basma direncini gösterir.

Plastik köpük yalıtım malzemelerinde kısa süreli direnç değerleri statik hesaplamalarda kullanılamaz ancak bunlar değişik yalıtım malzemelerininin karşılaştırılması ve sınıflandırılması açısından yararlıdır. Ölü ve hareketli yükler altında döşeme yapısının ağırlık taşıma kapasitesini tespit etmek için uzun süreli basma dayanım değeri kullanılmalıdır. Teknik veri tablosunda EN 1606 ya göre 50 yıl süreli olarak uygulanan ve uzun süreli % 2 deformasyonda uzun süreli yükler altında basma dayanımı için tasarım değerleri belirtilmiştir. Bunun anlamı tasarım değerlerini hesaplarken, 50 yıllık uzun hizmet süresi sonucunda STYROFOAM levhalarının basma yükleri altında öngörülen % 2 deformasyonu aşmamasıdır.

STYROFOAM levhaları sürekli yüksek yükler altında, örneğin ağır yük taşıyan bir endüstriyel tesis döşemesi gibi, bir yapı üzerinde deformasyonlara yol açmayacaktır.

STYROFOAM-XPS yalıtım levhalarının yüksek dayanımı ve bu ürünlerin kanıtlanan uzun süreli performansı çok katlı yapıların temel tabanı altında, Alman (bina uygulama standardı) No. Z-23.34-1273 Zulassung'a uygun bir şekilde yalıtım olarak kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Uzun süreli basma dayanımı değerlerinin aynı zamanda trafik yüküne maruz kalan döşeme betonunun hesaplanmasında da kullanılması tavsiye edilir. Yalıtım tabakasının üzerinde yük dağıtıcı görevi olan döşeme betonunun donatı ihtiyacı için yapılan statik hesaplama genellikle yük dağıtıcı donatılı betonun esnek bir şekilde deforme olabilenbir taban üzerine oturduğu elastik plaka teorisine dayanır. Donatılı döşeme betonunun boyutlandırılması bir uzman mühendis tarafından hesaplanmalıdır.

Uygulama Örneği
Döşeme betonu altında ısı yalıtımı uygulaması

Uygulama

FLOORMATE yalıtım levhaları gerekirse kum ile düzeltilmiş taban alanına (sıkıştırılmış çakıl veya grobeton) doğrudan doğruya şaşırtmalı olarak serbestçe serilir. Levhalar inşaattaki ilerlemeye uygun olarak her türlü iklim şartlarında yerleştirilebilirler.
Standart bir makinalı testere ile veya bir el testeresi ile STYROFOAM yalıtım levhaları tüm detaylarda veya açıklıklarda ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde tam oturması için çabuk ve kolayca kesilebilir.

Yalıtım levhalarının yüksek basma dayanımı sayesinde, donatı için kullanılan etriyeler yalıtım malzemesine zarar vermez. Dolayısı ile yalıtım levhaları için ayrı bir koruyucu tabaka gerekmez ve betonun donatıyı gerekli şekilde sarması sağlanmış olur. Levhalar su yalıtımının üzerinde kullanılınca, ısı yalıtımına ilave olarak gerekli koruma tabakası olarak çalışır. Özellikle donatı yerleştirirken FLOORMATE levhaları su yalıtımı için etkili bir mekanik koruma sağlar. FLOORMATE levhaları şantiye alanına nakli sırasında olabilecek mekanik (basma, bükülme vs.) etkilere karşı dayanıklıdır.

Isı Yalıtımı

  • Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine ısı yalıtımı denir.Devamı için tıklayınız
  • Pazar lideri markamız Blue'Safe Mavi Kale, boya ve dekoratif sıva dahil son kat kaplamalı paket sistemlerde "10 Yıl Ürün Garantisi"ni sektörün hizmetine sunuyor. Ayrıca, paket sistemler için uygulama süreci ve sonrasını kapsayan 2 yıl uygulama garantisi de mevcut.Devamı için tıklayınız
Yazdır Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) Paylaş