Ahşap Kırma Çatıların Isı Yalıtımı

FLOORMATETM TR levhalar çatı tahtası üzerine yerleştirilerek uygulanması, tavan arasının ve ahşap yapının merteklerin) içerden görülecek şekilde projelendirilmesine olanak sağlar. Bu durumda mertekler üzerine uygulanan çatı tahtası veya OSB levhalar içten dekoratif bir ahşap görüntüsü vererek estetik kazandırır.

Su yalıtımı ve buhar kesici

Çatı tahtası veya OSB levha üzerine uygulanan bitümlü su yalıtım membranı, su yalıtım işlevi dışında ısı yalıtım levhaları altında ve sıcak tarafta bir buhar kesici görevi görür. Başka bir çözüm ise buhar geçirgen bir su yalıtım örtüsünün ısı yalıtımı üzerine doğrudan serilmesidir. Yoğuşma hesaplarına göre genellikle gerekmese de hava geçirimsizliği engellemek için istenirse ısı yalıtımının altına bir buhar dengeleyici yerleştirilebilir.

Isı yalıtımı

Saçaklardan başlayarak yalıtımın kalınlığına eşit yükseklikte bir alın tahtası ile desteklenmek suretiyle FLOORMATE TR levhaları ısı köprüsü oluşturmadan kenarları birbirlerine sıkıca kenetlenmiş ve şaşırtmalı olarak yerleştirilir. FLOORMATE TR levhaları özel tespit çivileri veya vidalar kullanılmak suretiyle baskı çıtaları yardımıyla çatı tahtası ve merteklere tutturulur. Levha ve baskı çıtaları için tespit sistemlerinin boyutları özellikle yüksek yalıtım kalınlıkları kullanıldığında uzman bir mühendis tarafından belirlenmelidir.

Havalandırma ve baskı çıtası

Çatı örtüsünün (kaplamasının) altında yeterli havalandırma sağlamak amacıyla baskı çıtaları minimum 40 mm kalınlıkta olmalıdır. Baskı çıtaları, havalandırma görevi dışında çatı örtüsü için güçlü bir tutunma düzlemi yaratmaktadır. Bu yüzden baskı çıtasının tespiti, kalite ve ebatlandırılması sağlıklı çatılar için önemlidir ve uzman bir mühendis tarafından belirlenmelidir.

Aşağıda Tablo.1'de tavsiye edilen U (k) W / m2K değerleri ve STYROFOAM kalınlıkları, ülke standart ve yönetmeliklerine göre (**TS 825 – Türk Standartları Enstitüsü 22 Mayıs 2008 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; Binalarda enerji Performansı Yönetmeliği - 5 Aralık 2008ResmiGazete) enerji limitlerine uygun değerler olmalıdır.

İklim Bölgesi  I. Bölge  II. Bölge  III. Bölge  IV. Bölge
   İzmir  İstanbul  Ankara  Kars
 2) U (k) W/m2K  0,45  0,40  0,30  0,25


Tablo.1. Eğimli Çatılarda bölgelere göre tavsiye edilen U (k) değerleri (TS 825; 22 Mayıs 2008) 1) İklim bölgeleriyle ilgili detaylı bilgi için ilgili yönetmelik ve standartlara bakınız. 2) Yapının TS 825 uygun yalıtımının yapılmasında tavsiye edilen değerler olup, yapının A/V oranına dayanılarak enerji limitlerine uygunluğu TS 825 standardına göre hesaplanarak kontrolü zorunludur.

Isı Yalıtımı

  • Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine ısı yalıtımı denir.Devamı için tıklayınız
  • Pazar lideri markamız Blue'Safe Mavi Kale, boya ve dekoratif sıva dahil son kat kaplamalı paket sistemlerde "10 Yıl Ürün Garantisi"ni sektörün hizmetine sunuyor. Ayrıca, paket sistemler için uygulama süreci ve sonrasını kapsayan 2 yıl uygulama garantisi de mevcut.Devamı için tıklayınız
Yazdır Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) Paylaş