Bahçe Çatılar

Bahçe Çatılar

Geleceğin ve ekolojiye dönük mimarinin temel önceliklerinden biri de binaların kapladığı alanları mümkün olan her yerde 'yeşil' alan olarak tesis etmektir. Özellikle şehirlerdeki bahçe çatıların iki önemli işlevi vardır. Yeşil yaşama alanlarının genişlemesini sağlar ve su tutma özelliğinden dolayı yağmur suyu drenaj sistemlerinin rahatlatılmasına önemli katkıda bulunur. Seyrek Bitki Dokulu (ekstensif) ve Sık Bitki Dokulu (intensif) olarak peysajı yapılmış ters teras çatılar; basit, kendini kanıtlamış ve uzun ömürlü düz çatı sistemidir. Bahçe çatılarda yalıtım levhasının koruyucu görevi özellikle önemli bir rol oynar.

Uzun Vadeli Araştırmalar

18 yıllık uygulamalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, ters teras çatıların işlevini uzun süre devam ettirdiği kanıtlanmıştır. İncelenmiş olan STYROFOAM™ grubu ROOFMATE™ levhalarının ısı yalıtım özelliklerinde, uzun kullanım süresine rağmen ihmal edilebilir düzeyde bir değişiklik gözlenmiştir.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

Su yalıtım katmanı
Bahçe çatılarda kullanılan su yalıtım membranı köklere karşı dirençli olmalı veya ayrı bir koruma tabakasıyla köklerden korunmalıdır. ROOFMATE levhalarıyla su yalıtım membranın korunması daha da artarak sağlanır. Çatı eğimleri ve su giderleri; özellikle sık bitki dokulu (intensif) bahçe çatıların drenaj tabakasında sürekli su birikmesine, dolayısıyla ROOFMATE levhaların sürekli su içinde kalmasına engel olacak şekilde tasarlanıp uygulanmalıdır. Su yalıtımı hakkında detaylı bilgiler "Ters Teras Çatı" bölümünde yer alan "Drenaj, su yalıtımı" başlığı altında açıklanmıştır.

STYROFOAM çözümleri - ROOFMATE ile yalıtım
Neme karşı dayanıklı ve yüksek basma mukavemetine sahip ROOFMATE levhaları bahçe çatılarda kaliteli ve amaca uygun çözümler sunmaktadır. FLOORMATE 500 ürünleri ağır yük taşıyan bahçe çatılarda da kullanılabilir. "Ters Teras Çatı" bölümünde yer alan "STYROFOAM çözümleri - ROOFMATE başlığı altında

Ayırıcı katman
Difüzyona açık ayırıcı tabaka, ince taneli parçacıkların drenaj tabakasından levha derzlerine girmesini önler. Ayırıcı tabaka, hidrolik ve mekanik özellikleri çatı koşullarına uygun, difüzyona açık, çürümeye dayanıklı ve düşük su tutma kapasitesi olan ısısal bağlanmış jeotekstil olmalıdır.

Drenaj ve filtre tabakası
Genellikle drenaj katmanları; yıkanmış yuvarlak çakıldan veya ince agregadan (30-40 mm), genleşebilen kil veya daha başka özel drenaj özelliği olan ürünlerden (özel şekilli drenaj tabakaları vs.) oluşmuş katmanlardır. Genleşebilen kil bir bitki örtüsü tabakası olmasının yanısıra drenaja da yardımcı olur. Aynı zamanda aşırı yağmur suyunun fazlasını bünyesinde tutarak kontrol eder. Diğer taraftan açık bir yapıdan nem kolayca difüzyon yoluyla geçebilir. Seyrek Bitki Dokulu (ekstensif) bahçe çatılarda kullanılan drenaj sistemi yerine: ayrıca tabaka, drenaj ve filtre işlevini bir ürünle yerine getirebilen hafif ve basit bir üründe kullanılabilir. Drenaj tabakasının üzerinde yer alan bir filtre tabakası bitki tabakasından süzülen ve suyun drenajını engelleyen ince daneli toprağın drenaj tabakası içine süzülerek drenaj özelliğinin bozulmasını engeller. Bu amaçla difüzyona açık, çürümeyen ısısal bağlanmış jeotekstil kullanılır.

Bitki örtüsü, bitkiler

Seyrek Bitki Dokulu (Ekstensif) Bahçe Çatılar
Bir miktar su tutma yetisi olan karışık topraklı bitki tabakaları tercih edilir. Bitki tabakasının üzerinde yer aldığı genleşebilen kil veya şeyl zemin aynı zamanda drenaj görevini yerine getirir. Bu tip bahçe çatılarda insan trafiği arzu edilmez. Bitkilendirme işlemi yapıldıktan sonra çok az bakım gerektirir. Bunun sonucu olarak ayrıca drenaj tabakası gerekmez. Yaklaşık 8 veya 10 cm’lik asgari derinlik avantajlıdır. Bitki örtüsünün kökleri rüzgar etkilerine karşı güçlendirici bir unsurdur. Kenar ve derz bölgelerinin çakıl tabaka ile takviye edilmesi tavsiye edilir.

Sık Bitki Dokulu (İntensif) Bahçe Çatılar
Sık Bitki Dokulu (İntensif) Bahçe Çatılar'da bitki katmanı, isteğe ve uzmanların tavsiyelerine göre bir veya birden fazla toprak katmanını kapsayabilir. Bu tip bahçe çatılarda kalın bir bitki toprağı ve geleneksel bahçe bitkilerinde (çim, funda ve bazen küçük ağaçlar) oluşmaktadır. İnsan trafiğine ve dolayısı ile sık bakım ihtiyacına göre tasarlanırlar. Genellikle yürüyüş yolları ve teras uygulamalarıyla birleştirilerek konfor ortamları oluşurmak amaçlı yapılırlar.

Isı Yalıtımı

  • Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine ısı yalıtımı denir.Devamı için tıklayınız
  • Pazar lideri markamız Blue'Safe Mavi Kale, boya ve dekoratif sıva dahil son kat kaplamalı paket sistemlerde "10 Yıl Ürün Garantisi"ni sektörün hizmetine sunuyor. Ayrıca, paket sistemler için uygulama süreci ve sonrasını kapsayan 2 yıl uygulama garantisi de mevcut.Devamı için tıklayınız
Yazdır Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) Paylaş