Gezilebilen TERAS CATI

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

Beton karolar ROOFMATE™ üzerine serilmiş çakıl tabakası (Ø 4/8 mm 3-5cm kalınlığında) üzerine yerleştirilerek döşenir (Şekil 13). Çakıl ve yalıtım levhası arasına serilen difüzyona açık, çürümeyen ısısal bağlanmış jeotekstil ayırıcı ve koruyucu bir katman görevi görür (Şekil 15). ROOFMATE levhanın düz bir zemin üzerine serilmesi gerektiği için su yalıtım membranı üzerinde varsa ondülasyon ve pürüzler düzeltilmelidir.

Diğer bir çözüm, yalıtım tabakası üzerine yerleştirilmiş özel mesafe ayırıcı takozlar üzerine beton karolar yerleştirmektir.Teras son bitişi seramik ise sırasıyla, difüzyona açık ısısal bağlanmış jeotekstil, 3 cm kalınlığında (Ø 4/8mm) çakıl, 6 cm donatılı beton üzerine seramik işlenmelidir (Şekil 16).


Otoparklar

Taşıt trafiğine maruz düz otopark çatılarda, ters teras çatı kavramının temel yararları su yalıtım membranının korunması, su yalıtım membranının tüm yüzeye doğrudan doğruya yapıştırılması ve bundan dolayı inşaat aşamasında yüksek basma dayanım elde edilmesidir. FLOORMATE 500 levharının yüksek basma dayanımı ve dayanıklı elastik davranışı, basit ve ekonomik bir otopark yapısının uzun süreli çalışır kalmasını sağlar.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

Donatılı beton döşeme
Betonarme çatı döşemesi veya meyil betonu en az % 2-2.5 olan bir eğim ile çatı yönetmeliklerine ve tavsiyelere uygun olarak tasarlanmalıdır.

Su yalıtım membranı
Su yalıtım membranı, yalıtım levhasının düz bir yüzeye serileceği gözününe alınarak düzgün bir şekilde serilmelidir (özellikle beton bloklardan gezilebilir teras olarak kullanılıyorsa uygun düzeltmelerin yapılması gereklidir). Taşıt trafiğine açık teras çatılarda muhtemel sızıntıları kolayca bulmak için yalıtım membranının bütün beton döşemeye yapıştırılması tavsiye edilir.

FLOORMATE 500ile yalıtım
Katmanların yapım şekline, trafik yoğunluğuna ve taşıt yüküne göre ısı yalıtımında ROOFMATE levhalarının kullanımı tavsiye edilir.

Geçmeli Karo Taş Döşemeli Otopark
Aşağıda tarif edilen otopark yapımı sadece azami 4 tonluk taşıtlar için uygulanabilir.

Isı yalıtımı
FLOORMATE 500 yalıtım levhaları orta yoğunlukta trafik sıklığına maruz kalan özel araçların park alanlarında kullanılır.

Ayırıcı tabaka
Difüzyona açık ayırıcı tabaka, ince daneli parçacıkların drenaj tabakasından levha derzlerine girmesini önler. Ayırıcı tabaka, hidrolik ve mekanik özellikleri çatı koşullarına uygun, difüzyona açık, çürümeye dayanıklı ve düşük su tutma kapasitesi olan ısısal bağlanmış jeotekstil olmalıdır.

Gezilebilir alan döşemesi
3 mm’den daha az, 5 mm’den fazla olmayan derz aralıklı, 100 mm kalınlığında geçmeli zemin kaplama taşları, 2/5-4/8 mm dane boyutlarında sıkıştırılmış çakıl/kum üzerine döşenmelidir.

Derzler 0/2 mm ince kum ile doldurulmalı ve altı ay kullanıldıktan sonra yeniden doldurulmalıdır. Kaplama taşlarının yatay hareketi kenarlarda donatılı beton çerçeve yapılması veya geniş devamlı park alanlarında beton kirişlerle kesilmesiyle engellenebilir. Su çıkışları ve döşemeden yükselen değişik dikey bina elemanlarının da donatılı beton çerçeve içinde olmaları gereklidir. Geçmeli kaldırım taşları döşenmiş otoparkların muntazam aralıklarla denetlenmesi ve uygun bakımının yapılması gerekir.

Yerinde Uygulanan Beton Döşemeli Otopark
Bu otopark, katmanların kalınlığına ve yük dağıtıcı döşemenin donatısına bağlı olarak her türlü yük bindirme durumlarında uygulanabilir.

Isı yalıtımı
Genel durumlarda betonarme döşemede yeterli donatının olması koşuluyla FLOORMATE 500 levhalar kullanılır.

Ayırıcı tabaka
Difüzyona açık ayırıcı tabaka, ince daneli parçacıkların drenaj tabakasından levha derzlerine girmesini önler. Ayırıcı tabaka, hidrolik ve mekanik özellikleri çatı koşullarına uygun, difüzyona açık, çürümeye dayanıklı ve düşük su tutma kapasitesi olan ısısal bağlanmış jeotekstil olmalıdır.

Beton döşeme
Yük dağıtıcı donatılı beton döşeme 3-4 cm lik ve Ø4/8 mm dane büyüklüğünde çakıl agrega üzerine yerleştirilir. Beton döşemenin kalınlığı, donatı miktarı ve aynı zamanda genleşme derzleri ve genleşme derzleriyle bunlar arasındaki bağlantılar inşaat mühendisliği spesifikasyonlarına göre boyutlandırılmalıdır.

Isı Yalıtımı

  • Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine ısı yalıtımı denir.Devamı için tıklayınız
  • Pazar lideri markamız Blue'Safe Mavi Kale, boya ve dekoratif sıva dahil son kat kaplamalı paket sistemlerde "10 Yıl Ürün Garantisi"ni sektörün hizmetine sunuyor. Ayrıca, paket sistemler için uygulama süreci ve sonrasını kapsayan 2 yıl uygulama garantisi de mevcut.Devamı için tıklayınız
Yazdır Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) Paylaş