Toprak Temaslı Temel Duvarlarında Isı Yalıtımı

Genel
"Temel" binanın toprakla temas eden duvar ve zemin alanlarını ifade eder. Temel yalıtımında esas prensip ısı yalıtımının yapıyı dışarıdan çevrelemesidir. Temellerin dıştan yalıtımı ısı kayıplarını azaltır ve iyi bir su yalıtımıyla birlikte temel yapısını dış etkenlere karşı koruyarak yapının ömrünü uzatır. (Şekil 01, 02)

22 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren TS 825 Binalarda Isı yalitim kurallari standardında yapılan değişikliklerle Toprak temaslı ısı yalıtım uygulamalarında aşağıdaki özellikleri taşıyan XPS ürünlerin kullanılması gerekmektedir. CE belgesine sahip ROOFMATE ürünleri bu özellikleri karşılar.

TS 11989 EN 13164'te belirtilen özelliklere ilâveten, toprak temaslı perde duvar yalıtımında, WD12) veya WS13)
- Tipi uygulamalarda aşağıdaki özellikler gereklidir:
- Isı yalıtım plakalarının her iki yüzüde zırhlı olmalıdır.
- Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda > 0,30 N/mm2(300 kPa) olmalıdır.
- TS EN 12088'e göre difüzyonla su emme oranı 50°C ilâ 1°C arasında % 3'ten az olmalıdır.


Yapıların toprakla temas eden hacim kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. İnşaat ve arsa fiyatlarında yükselme, yatırımcı ve projecileri binanın toprakla temas eden bölümlerini faydalı alan ve/veya yaşam mekanı olarak değerlendirecek şekilde tasarım yapmaya zorlamaktadır. Bina içinde konfor ortamı yaratmak, enerji tüketimini azaltmak, yoğuşmayı ve zemin suyundan kaynaklanan problemleri önlemek için bu hacimlere ısı yalıtımı yapılması gereklidir.

Temel duvarına dıştan ısı yalıtımı yapılması sayesinde, ısı köprüleri önlenir ve su yalıtım membranı mekanik hasardan korunur. Toprak temaslı ısıtılmayan hacimlere dıştan ısı yalıtımı yapılması; mekanın kullanım amacı değiştiğinde, konfor şartlarıyla birlikte enerjinin verimli kullanılması için ve yeniden ısı yalıtım işi gerektirmemesinden dolayı önemlidir.

Toprak temaslı perde duvarlarda FLOORMATE 200 - ISI AKIŞ GRAFİĞİ

Isı yalıtımsız toprak temaslı perde duvarı - ISI AKIŞ GRAFİĞİ

Uzun vadeli tecrübeler

STYROFOAM™ - Ekstrüde polistren köpük (XPS) ile temel duvarı yalıtımı Avrupa ülkelerinde yirmi yılı aşan bir deneyime sahiptir. STYROFOAM ısı yalıtım levhaları yaklaşık otuz yıldan beri Kuzey Amerika ve İskandinav ülkelerinde, yol ve demiryolu inşaatları gibi aşırı donma tehlikesi altında ve üzerinde mekanik yüklerin olduğu alanlarda kullanılmıştır. Bu detaylarda levhalar özellikle neme, aynı zamanda yüksek dinamik basma gerilmelerine ve donma/çözülme döngüsüne maruz kalırlar.

Projelendirmede dikkat edilecek hususlar

Yönetmeliklere uygun yalıtım

Konut ve endüstriyel binalardaki asgari ısı yalıtım şartları yalıtım standartlarında belirtilmiştir. Yalıtım kalınlığı toprakla temas eden odaların ısıtma ihtiyacı ve ne için kullanılacağına bağlı olarak standardın koyduğu şartların çerçevesi içinde bina sahibi ve/veya tasarımcının kararına bağlıdır. Aşağıda Tablo.1'de tavsiye edilen U (k) W/m2K değerleri ve STYROFOAM kalınlıkları, ülke standart ve yönetmeliklerine (**TS 825 – Türk Standartları Enstitüsü 22 Mayıs 2008 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; Binalarda enerji Performansı Yönetmeliği - 5 Aralık 2008ResmiGazete), enerji limitlerine uygun değerler olmalıdır. Yapı malzemelerine göre farklılıklar teşkil etmekle birlikte, yapının bütününün enerji limitlerine uygunluğu kontrol edilerek hesaplanmalıdır.

Su yalıtımı

Nem veya su hiç bir şekilde bodrum duvar ve döşemesinden iç mekana geçmemelidir. Zemindeki nem/su miktarına ve binanın temel çözümüne bağlı olarak, bir veya birkaç tabakalı su yalıtım membranı uygulanır. Yalıtım kural ve yönetmeliklerine uygun su yalıtımı yapılmış temel duvar ve döşemeleri su geçirgenliği azaltılmış betondan inşa edilmiş olmalıdır.

STYROFOAM çözümleri ve ROOFMATE ile yalıtım

Toprak temaslı temel duvarlarında kullanılan ısı yalıtımı nem, toprak basıncı ve zemin suyunun zararlı etkilerine sürekli maruz kaldığı için levhalar bu şartlara uygun özelliklere sahip olmalıdır. Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde STYROFOAM yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur. ROOFMATE, Dow Chemical'ın temel ve teras yalıtımı uygulamaları için geliştirmiş olduğu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) doğrultusunda CE işaretine sahip mavi ekstrüde polistiren yalıtım malzemesidir.ROOFMATE ekstrüde polistren köpük levhaların özellikleri:

CE Belgesine sahiptir
TS 825 de yaralan Toprak temaslı ısı yalıtım uygulamaları için gerekli koşulları sağlar (300Kpa basma dayanımı,%3 den küçük difüzyon ile su emme değeri)
Basınç altında sünme
Donma-çözülme döngüsünden etkilenmez
Bünyesine su emmez
Kapalı, homojen hücre yapısı,
Sürekli, yüksek ısı yalıtım performansı,
Yüksek basma dayanımı ve yüzeydeki trafiğe dayanım özelliği,
Çürümemesi, ufalanmaması,
Su yalıtım örtüsünü uzun süre koruması,
Optimum su buharı geçirgenlik direnci,
Humik asidine dayanıklı olması,
Boyutsal kararlılığı,
Kolay ve çabuk işlenebilirliği, hemen hemen bütün hava şartlarında döşenebilir olması.


Toprak temaslı temel perde duvarlarında mavi STYROFOAM levhalarının üstün özellikleri aşağıdaki avantajları sağlar:

- İnşaat esnasında ve dolgu toprağı doldururken su yalıtım membranına koruma sağlaması,
- Yalıtım levhası için başka koruyucu katmanlara ihtiyaç olmaması,
- U değerinde nemden kaynaklanan herhangi bir olumsuz değişiklik olmaması (∆U=0),
- Yer altı suyu içinde ve yük taşıyan döşeme betonlarının altında uygulanabilmesi,
- Çabuk ve kolay uygulanabilmesi,
- Dolgu ve sıkıştırmanın mümkün olması,
- Uzman raporları ile belgelenmiş uzun süreli kanıtlanmış performans,
- Yeraltı suyunu kirletmemesi.


Temel duvarı ve döşemelerin yalıtımı için aşağıdaki STYROFOAM çözümleri uygulanır:

- ROOFMATE - Temel duvarlarında/döşeme betonu altında koruma ve yalıtım:
- ROOFMATE Uygulamanın azami derinliği mekanik yüklere bağlı olup, zemin basıncı yalıtım levhalarının uzun süreli basma dayanımını geçmemelidir.

1- İklim Bölgesi
I. Bölge
II. Bölge
III. Bölge
IV. Bölge
İzmir
İstanbul
Ankara
Kars
2- U (k) W/m2K
0,80
0,60
0,45
0,40
30 cm toprak temaslı perde duvar ve döşemelerde kullanılan ısı yalıtım kalınlığı
FLOORMATETM 200 (mm)
30
40
50
60


1) İklim bölgeleriyle ilgili detaylı bilgi için ilgili yönetmelik ve standartlara bakınız.
2) Yapının TS 825 uygun yalıtımının tavsiye edilen değerler olup, yapının A/V oranına dayanılarak enerji limitlerine uygunluğu TS 825 standardına gore hesaplanarak kontrolü zorunludur.

Isı Yalıtımı

  • Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine ısı yalıtımı denir.Devamı için tıklayınız
  • Pazar lideri markamız Blue'Safe Mavi Kale, boya ve dekoratif sıva dahil son kat kaplamalı paket sistemlerde "10 Yıl Ürün Garantisi"ni sektörün hizmetine sunuyor. Ayrıca, paket sistemler için uygulama süreci ve sonrasını kapsayan 2 yıl uygulama garantisi de mevcut.Devamı için tıklayınız
Yazdır Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) Paylaş