BLUE’S Art Tuğla Kaplamalı Dış Cephe Sistemi

BLUE’S Art Tuğla Kaplamalı Dış Cephe Sistemi, yüzeyine özel kanallar açılmış STYROFOAM ısı yalıtım levhaları üzerine kaplama tuğlası montajı ile oluşturulmuş, mevcut ve yeni binalarda test edilmiş, sağlıklı bir dış cephe kaplama sistemidir. Bu sistem, kaplama tuğlası, STYROFOAM ısı yalıtım levhası, yapıştırıcı, derz dolgusu ve plastik dübeliyle birlikte paket olarak hazırlanmıştır.


STYROFOAM levhaları, pürüzlü ön ve arka yüzeylerinin yanı sıra tuğla tesbitini kolaylaştırmak ve işçiliği hızlandırmak amacıyla önceden hazırlanmış tuğla genişliğinde yatay oluklar içermektedir. Bu oluklar sayesinde yatayda taşıyıcı destek dişleri oluşur ve derzlerin yatayda ve düşeyde düzgün oluşmasını sağlar. Madde 3.1’de açıklanan dıştan yalıtımın bütün avantajlarını BLUE’S Art Tuğla Kaplamalı Dış Cephe Sistemi ile birlikte elde etmek mümkündür.

Projelendirmede dikkat edilecek hususlar

Madde 3.1.1 Dıştan yapılan yalıtım prensipleri bu uygulama içinde geçerlidir. BLUE’S Art Tuğla Kaplamalı Dış Cephe Sistemi mevcut veya yeni yapıların dış yüzeyinde yer alan dolgu duvar (gazbeton, tuğla vs.) ve taşıyıcı elemanların (perde beton, kolon, kiriş, hatıl, lento vs.) tamamiyle yalıtılarak ısı köprülerinin ortadan kaldırılması esasına dayanır.

Uygulama

Yüzeylerin hazırlanması: Uygulamaya başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir. 2-3 cm'yi aşan yüzey eğriliklerinde bir kaba sıva yapılarak, yapıştırma harcının daha fazla tüketilmemesi, daha hızlı yapıştırma işlemi, daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır. Dübel tespit işleminde problem olabilecek malzemeler ile örülmüş yüzeyler veya duvarlar üzerine kaba sıva yapılamıyorsa, dübellerin yapıştırma harcı öbeğinin üzerine rastlayacak şekilde tespiti gereklidir. Yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir kaplama varsa kaldırılmalıdır. Yüzey tutuculuğunu arttırmak ve levhaların sağlıklı yapışmalarını sağlamak için uygulamanın yapılacağı STYROFOAM levhalarının yüzeyine yapıştırma harcından astar sürülmesi tavsiye olunur.

Yalıtım levhaları tespiti için düzgün bir satıh oluşturmayan, düzgün yapışmamış sıva tabakaları, yağ, toz, harç kırıntıları, boya kalıntıları, ısı yalıtım malzeme artıkları veya yapışmayı engelleyebilecek başka tabakalar varsa kaldırılmalıdır. Bozuk yüzeylerin geniş alanları kaplaması durumunda, bunlar kazıyarak kaldırmak veya tesviye sıvasıyla düzeltmek gerekir. Mevcut rutubetli duvar, perde vb yüzeylerin kuru ve yapışmaya uygun olmasına dikkat edilmelidir.

- Subasman Profili, subasman seviyesinin 20 cm alt kısmına tespit edilir. Yatayda subasman profilinin düzgün tespit edilmesi, tüm sistemin sağlıklı uygulanması için büyük önem taşır.

- Yapıştırma yüzeyinin düzgünlüğüne bağlı olarak, yapıştırma harcı STYROFOAM™ arka yüzeyinin tümüne taraklı malayla sürekli veya kenarları boyunca sürekli/şerit, orta kısımlara noktasal/öbek olarak uygulanır (Şekil16). STYROFOAM levhaları subasman profiline oturtularak, hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır. Levhaların sıkıştırılması esnasında yanlardan taşan harç bir sonraki levha yerleştirilmeden önce mutlaka temizlenmeli ve levha aralarında ısı köprüsüne neden olacak derzler oluşmamalıdır. Levha köşe ve birleşimlerinin tamamen uyumlu olmasına dikkat edilmeli, yapışma işlemini takiben mastar ve su terazisi yardımıyla kontrol edilmelidir.

- Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra BLUE’S Dübellerin tespiti için duvar ve levha matkapla delinir ve her levha için 5 adet dübel ile mekanik olarak beton içine en az 40 mm, tuğla ve diğer bloklu yapılarda en az 50 mm girecek şekilde dübeller sabitlenir.

- Kaplama tuğlası tüm arka yüzeyine yapıştırıcı harç sürülerek STYROFOAM levhaları üzerinde önceden açılmış oluklara iyice yerleştirilir. Düşey duvar derzleri 1 cm genişlikte bırakılmalıdır (Şekil 19).

- Tuğlalar arasında bırakılan düşey ve yatay derzler, BLUE'S Art Derz Dolgu Harcı ile bir derz dolgu tabancası yardımıyla doldurulur (Şekil 20).

- Düz bir spatula ile dolgunun taşan kısımları alınır.

Levhaların ölçülerine getirilirken kesme işleminin hassas yapılması, levhalar arasında boşlukların kalmamasına dikkat edilmelidir. Tuğlada fırınlama işlemi ve toprak renk farklılıklarından dolayı ton farklılıkları gözlenebilmektedir. Bu sebeple kaplama tuğlaları ile duvar örülmesi sırasında bu tür renk farklılıklarının önlenmesi için farklı kutulardan tuğlalar harmanlanarak uygulanmalıdır. Kaplama tuğlaları renk ve detay zenginlikleri sayesinde dış duvar tasarımcılarına geniş tercihler sunmaktadır. Sarı, kahverengi ve normal renkler mevcuttur.

Isı Yalıtımı

  • Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine ısı yalıtımı denir.Devamı için tıklayınız
  • Pazar lideri markamız Blue'Safe Mavi Kale, boya ve dekoratif sıva dahil son kat kaplamalı paket sistemlerde "10 Yıl Ürün Garantisi"ni sektörün hizmetine sunuyor. Ayrıca, paket sistemler için uygulama süreci ve sonrasını kapsayan 2 yıl uygulama garantisi de mevcut.Devamı için tıklayınız
Yazdır Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) Paylaş