Yazdır Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) Paylaş

Uyarılar

Genel Uygulama Bilgileri


Styrofoam levhalarının doğrudan ve sürekli olarak temas ettiği yüzey sıcaklığı 35ºC aşma durumunda kullanılması tavsiye edilmez. Yüksek ısılara maruz kalma durumunda, yumuşama ve takibinde geri dönüşü olmayan boyut değişikliği, mekanik mukavemetinde zayıflamalar gözlenir.

Solvent içermeyen bitümlü bileşimler, su bazlı ahşap kaplamalar, kireç, çimento, sıva, alçı, çimento harcı, alkol, asit ve bazlar gibi yapı malzemelerine karşı Styrofoam levhaları dirençlidir. Bazı organik maddelerden, solvent bazlı ahşap kaplamalar, kömür katranı ve türevleri (aerosol vs.), boya inceltici solvent ve genel solventler örneğin; aseton, etil asetat, petrol toluen, beyazlatıcı özleri içeren maddelerin Styrofoam levhaları ile doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Aksi taktirde bu maddelerin Styrofoam levhaları ile teması durumunda yumuşama, büzülme, hatta çözünme ve sonuçta tüm performansını yitirmesine neden olur.

Bir yapıştırıcı seçilirken özellikle solvent içermeyen yapıştırıcılar tercih edilmeli ve yapıştırıcı üreticilerinin polistiren köpük yapıştırmaya uygunluğu konusundaki talimatlarına dikkat edilmelidir.

Levhaların uzun süre ambalajlarından çıkarılmış halde açıkta depolanması veya uygulandığı yerde uzun süre açıkta kalmaları gerekiyorsa, levhaların yüzeylerinin bozulmaması için doğrudan gelecek güneş ışınlarından korunmalıdır. Üzerlerinin açık renk örtü ile kaplanması yeterli koruma sağlar. Koyu renkli veya seffaf örtüler altlarında yüksek ısı depolayacağından gerek uygulamada gerekse koruma amaçlı olarak kullanılmamalıdır.

Styrofoam levhaları yanıcı maddelerden uzak, temiz ve düz bir satıh üzerinde yatay olarak depolanmalıdır. Levhalar küçük alev kaynaklarından alev almayı engelleyecek yangın önleyici madde içermelerine rağmen, yoğun ateşe mağruz kalırsa yanabilirler. Styrofoam levhalarının depolanmasında, uygulanmasında ve kullanımında alevden ve atesleyici maddelerden sakınılmalıdır. Bütün yangın sınıflandırmaları laboratuvar testlerine dayalı olarak yapılmış olup, gerçek yangın şartlarında malzemenin davranışını yansıtmaz.

Styrofoam ürünleri doğal döngüye biolojik çözünme yoluyla girerek, toprak ve yeraltı su kirliliğine kesinlikle neden olmazlar. Levhalar uygun koşullarda atık sahalarında depolanarak veya yasal yönetmeliklere uygun yakma tesislerinde yok edilirler. Styrofoam ürünleri diğer plastiklerle karıştırılmadan geri dönüşümde kullanılabilir.

DOW- MARDAV-KALEKİM Sorumluluğu


Bu broşürde yer alan BLUE'SAFE MAVİ KALE Mantolama Sistemleri, BLUE'S grubu ürünler ve bunların projede kullanımı hakkındaki tavsiyeler ve yöntemler Dow-Mardav-Kalekim'in bilgi ve deneyimine dayanılarak hazırlanmış olup, planlamacı ve müteahhitler için bir hizmet olarak sunulmuştur. Tüm detay örnekleri değişik uygulama seçenekleri göstermek için prensip detayı olarak verilmiştir. Tasarım aşamasında çizimler her bir projenin özelliklerine göre, ilgili kanunlar, yönetmelikler ve standartlar dikkate alınarak gözden geçirilmeli ve düzenlenmelidir. Bu sistemlerde birarada kullanılan ürünler yaşlandırma testleri yapılarak en kötü hava koşullarında denenmiş ve basarılı sonuçlar elde edildikten sonra pazara sunulmuştur. Bu sistemlerde birarada kullanılan malzemeler için üretici firmalarin teknik spesifikasyonlarına başvurulmalıdır. Dow-Mardav-Kalekim'in BLUE'SAFE sistemleri uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur, bu nedenle BLUE'SAFE sistemlerinin uygulamaları ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir. Binalarınızda BLUE'SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Ürünler

  • Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine ısı yalıtımı denir.Devamı için tıklayınız
  • Pazar lideri markamız Blue'Safe Mavi Kale, boya ve dekoratif sıva dahil son kat kaplamalı paket sistemlerde "10 Yıl Ürün Garantisi"ni sektörün hizmetine sunuyor. Ayrıca, paket sistemler için uygulama süreci ve sonrasını kapsayan 2 yıl uygulama garantisi de mevcut.Devamı için tıklayınız
Yazdır Yazı Büyüklüğü A(-) A(+) Paylaş